Efter at russiske voldsbøller (hooligans er nok en
eufemisme) var mødt op med tandbeskyttere og kamphandsker for at tæske løs på
de engelske fodboldfans, udtalte den russiske udenrigsminister “at yderligere
pusten til anti-russiske følelser kan forværre forholdet mellem Frankrig og
Rusland”.

Hvis man er vokset op i en retsstat, hvor politiet har den opgave
at forhindre vold og hærværk, hvilket vist var det eneste, som det franske
politi (delvis forgæves) forsøgte, så forekommer en sådan udtalelse diplomatisk
derangeret.

For udtalelsen indebærer jo, at udenrigsministeren
sanktionerer, at et ”broderskab”, sætter sig over civilsamfundet, og (ligesom
Hitlers SA) rykker kampklædte ud for at tæske løs på mennesker, som man af en
eller anden grund ikke bryder sig om.

Da det franske politi, standsede en bus med 40 russere af
den samme kaliber, som bøllerne fra Marseille, udtalte samme russiske
udenrigsminister, at ” det var diskrimination af russiske statsborgere”.

Et land, som selv opfører sig så ekstremt chauvinistisk,
lader hånt om international ret og civilret, som har erstattet diplomati med
demagogi og løgn, som truer med vold og krig, blot ved den mindste ”fornærmelse”,
er ikke et civiliseret samfund, men en national rockerborg.

Ole
Witt-Hansen

Grevehaven 12, 2670 Greve