Jeg kom i skole i 1952. Jeg gik på en ”international” skole,
hvilket betød, at der var klasser, som bestod af børn fra hele verden. Af samme
grund var enhver form for ytringer, der var nedvurderende overfor de
udenlandske børn bandlyst – dog ikke helt på den samme skingre måde, som det er
tilfældet i folkeskolerne i dag.

Ordet racisme blev dog aldrig anvendt i den sammenhæng. Dengang
var racisme et begreb, der var knyttet til forholdene i USA og Sydafrika, eller
som hørte til nazismen.

I 1950’erne blev end ikke de gamle kolonimagters behandling
af de oprindelige befolkninger betragtet som racisme, og i skolen lærte vi, at
den korrekte betegnelse for mennesker

med afrikansk oprindelse var neger, mens det amerikanske ”nigger”
var et skældsord, et levn fra slaveriets tid, som man aldrig måtte anvende. (På
samme måde i øvrigt, som ”bøsse” var et skældsord for en homoseksuel).

Omvendt var det bestemt ikke velset, hvis man
karakteriserede mennesker efter deres hudfarve sorte, brune eller gule i stedet
for efter deres etnicitet. Hvilket jo er dybt fornuftigt, hvis man ellers tror
på, at menneskers karakteregenskaber ikke kan aflæses af deres hudfarve.

Neger eller i USA negro var således den neutrale betegnelse
for mennesker med afrikansk oprindelse lige indtil begyndelsen af 70’erne, og så
sent som i 1963 anvendte Martin Luther King i en tale ordet ”negro” om den
sorte befolkning i USA.

Så fra min opvækst, er der intet nedsættende forbundet med
anvendelse af ordet neger – tværtimod

Men det er jo sådan, når man udtrykker noget, så er det
stort set uden betydning, hvad der er ment i forhold til, hvordan det bliver
opfattet

Og her må man sige, at Søren Espersen er kommet i den
bornerte korrektheds kværn.

Det forekommer dog underligt, at han ikke har været bevidst
om, at man ikke anvender ordet neger længere, hvilket kun med nød og næppe kan
undskyldes ved hans alder.

Men at Jeppe Kofod i opskruet skinhellighed beskylder Søren
Espersen for racisme og end ikke kan skelne mellem det amerikanske ord negro
(neger) og det stærkt nedsættende ”nigger”, det kan hverken undskyldes ved ungdommelighed
eller dårlig skolegang.

For han tror vel end ikke selv på at Søren Espersens
fortalelse var ment racistisk. (Medgivet at ordet racisme efterhånden
automatisk udløses selv ved moderat kritiske holdninger til ikke hvide
europæere).

En politiker, der – mod bedre vidende, må man formode –
anvender så beskidte og ondskabsfulde fordrejninger om sine politiske
modstandere er simpelthen ikke værdig til at beklæde poster i et parlament.

Ole
Witt-Hansen

Grevehaven 12, 2670 Greve